HONG THAI CONSTRUCTION

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tập đoàn Hồng Thái  thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng; các công trình kỹ thuật hạ tầng cơ sở khu đô thị và khu công nghiệp: Các công trình giao thông cầu đường, bến cảng .Các công trình thuỷ lợi, đê, đập, kè chắn, kênh mương..

Tập đoàn Hồng Thái luôn đề cao tính chính trực và tinh thần trách nhiệm, cập nhật công nghệ xây dựng mới, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm gia tang giá trị chất lượng cho mỗi công trình, đáp ứng tốt nhất nhu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư, kiểm soát khối lượng và chất lượng vật tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, quản lý chi phí, kiểm soát công nghệ thi công, đảm bảo an toàn lao động ngày càng chặt chẽ của các Chủ đầu tư trong nước và quốc tế.


TẬP ĐOÀN LIÊN DOANH HỒNG THÁI – GOGO

Địa chỉ: Số 135 Phố Tây Sơn – Thị Trấn Phùng – Huyện Đan Phượng – Thành Phố Hà Nội.

Tel: 0246 326 5051 – 0246 675 8319

Hotline: 0985.897.585 – 0973.897.585

Email: info@hongthaigroup.com

Website: https://hongthaigroup.com