Tập đoàn Hồng Thái tiếp các đối tác chiến lược đến từ Hàn quốc.

Chiều ngày 16/12/2020. Ông Nguyễn Gia Tuấn Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hồng Thái đã tiếp ngài Mr. Lee tại phòng làm việc.

Trong buổi làm việc Chủ tịch và ban lãnh đạo tập đoàn đã chia sẻ về  cơ hội xúc tiến đầu tư hợp tác hai bên, một cách toàn diện.

Giai đoạn (2021-2023).

TẬP ĐOÀN LIÊN DOANH HỒNG THÁI – GOGO

Địa chỉ: Số 135 Phố Tây Sơn – Thị Trấn Phùng – Huyện Đan Phượng – Thành Phố Hà Nội.

Tel: 0246 326 5051 – 0246 675 8319

Hotline: 0985.897.585 – 0973.897.585

Email: info@hongthaigroup.com

Website: https://hongthaigroup.com

Trả lời

Translate »