Thành Lập Công Ty Hồng Thái – Lâm Đồng.

Ngày 16/09/2020. Công ty (Hồng Thái- Lâm Đồng) đã chính thức ra đời hôm Nay. Đánh dấu bước phát triển mới về lĩnh vực Nông nghiệp sạch tại Tây Nguyên của Tập đoàn Hồng Thái.

TẬP ĐOÀN LIÊN DOANH HỒNG THÁI – GOGO

Địa chỉ:  Số 135 Phố Tây Sơn – Thị Trấn Phùng – Huyện Đan Phượng – Thành Phố Hà Nội.

Tel: 0246 326 5051 – 0246 675 8319

Hotline: 0919.621.655 – 0917.570.303

Email: info@hongthaigroup.com

Website: https://hongthaigroup.com

Trả lời

Translate »