LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Xuất khẩu gỗ

ván ép cốp pha

Đầu tư nông nghiệp sạch và chăn nuôi công nghệ cao

nong-nghiep-sach

Đầu tư homestay - Nhật Bản

hs

Trồng rừng

trồng-rừng