Nội dung

23 Th4

Lễ Hội Thả Diều Truyền Thống Làng Bá Dương Nội

Bài phát biểu của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Liên Doanh Hồng Thái – GoGo Nguyễn Gia Tuấn Tại Lễ Hội Thả Diều Truyền Thống Làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận