GIƯỜNG NGỦ GHT-06

Chi tiết kích thước và giá sản phẩm:

Giường (1.6M) 1701 x 2120 x 1200mm
Tủ đầu giường 440 x 400 x 570mm

 

Danh mục:
Translate »