KỆ TI VI KHT-03

Kệ giữa 1560 × 430 × 450
Kệ bên 550 × 430 × 450
Kệ trên 530 × 225 × 700 
Bảo hành 12 tháng
Translate »