Đơn hàng đầu năm 2022.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội toàn cầu.Việt Nam không ngoại lệ. Đầu năm 2022, làn sóng Covid-19 tiếp tục bùng phát, kéo dài, gây những tổn thương chưa từng có. Tập đoàn Hồng Thái với uy tín và sự nỗ lực không ngừng trên thị trường trong nước và quốc tế. Đã xuất khẩu những đơn hàng đầu năm sang ẤN ĐỘ và MALAYSIA…

Hàng đi Ấn Độ

Hàng đi Malaysia

TẬP ĐOÀN LIÊN DOANH HỒNG THÁI – GO GO

Địa chỉ: Số 135 Phố Tây Sơn – Thị Trấn Phùng – Huyện Đan Phượng – Thành Phố Hà Nội.

Tel: 0246 326 5051 – 0246 675 8319

Hotline: 0985.897.585 – 0973.897.585

Email: info@hongthaigroup.com

Website: https://hongthaigroup.com

Trả lời

Translate »