Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành Phố Hà Nội – Halovi.

Ngày 28 – 03 – 2021. Ông Nguyễn Gia Tuấn Chủ tịch tập đoàn Hồng Thái tham dự hội nghị ban chấp hành halovi.

Chủ tịch vinh  dự khi trở thành uvbch Hội khóa 3. Nhiệm kì (2021-2026).

Đại hội đã bầu ra 47 anh chị uvbch đại diện cho các tổ chức xã hội trong nước và quốc Tế ,các thành phần Kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xnk, đầu tư nước ngoài. Hi vọng đây sẽ là hướng đi mới và là sự phát triển mang tầm Quốc Tế cho Tập Đoàn Hồng Thái trong tương lai!

Ông Nguyễn Gia Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo và các thành viên trong hội nghị.

TẬP ĐOÀN LIÊN DOANH HỒNG THÁI – GO GO

Địa chỉ: Số 135 Phố Tây Sơn – Thị Trấn Phùng – Huyện Đan Phượng – Thành Phố Hà Nội.

Tel: 0246 326 5051 – 0246 675 8319

Hotline: 0985.897.585 – 0973.897.585

Email: info@hongthaigroup.com

Website: https://hongthaigroup.com

Trả lời

Translate »