Làm việc với trung tâm nghiên cứu bò quốc gia ba vì.

Ngày 03 – 04 – 2021. Ông Nguyễn Gia Tuấn Chủ tịch tập đoàn Hồng Thái và ban lanh đạo tập đoàn. Đã có buổi làm việc với, Giám đốc,phó giám đốc,kỹ thuật trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ ba vì.

TẬP ĐOÀN LIÊN DOANH HỒNG THÁI – GO GO

Địa chỉ: Số 135 Phố Tây Sơn – Thị Trấn Phùng – Huyện Đan Phượng – Thành Phố Hà Nội.

Tel: 0246 326 5051 – 0246 675 8319

Hotline: 0985.897.585 – 0973.897.585

Email: info@hongthaigroup.com

Website: https://hongthaigroup.com

 

Trả lời

Translate »