Ông Gaurav Khách Hàng ẤN Độ Cùng Đoàn Sang Thăm Văn Phòng Và Nhà Máy Của Chúng Tôi Ngày 30/08/2019.

Ông Gaurav Khách Hàng ẤN Độ Cùng Đoàn Sang Thăm Văn Phòng Và Nhà Máy Của Chúng Tôi Ngày 30/08/2019

Ông Gaurav Khách Hàng ẤN Độ Cùng Đoàn Sang Thăm Văn Phòng Và Nhà Máy Của Chúng Tôi Ngày 30/08/2019.

Ông: phạm Hồng Ngọc. Tổng giám Đốc Tập Đoàn Hồng Thái Tiếp Và Làm Việc Với Đoàn Khách Ân Độ.

Chuyên Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Tư Vấn Sản Phẩm Cho Khách Hàng.

CBNV Tập Đoàn Hồng Thái Chụp Anh Lưu Niệm Cùng Khách Hàng Ân Độ.

Trả lời