Ông Nguyễn Gia Tuấn, chủ tịch HĐQT tập đoàn Hồng Thái họp với các đối tác nước ngoài.

Ngày 30/11/2019. Ông Nguyễn Gia Tuấn, chủ tịch HĐQT tập đoàn Hồng Thái họp và lên kế hoạch xuất khẩu hàng hóa với các đối tác đầu tư chiến lược và  giám đốc các văn phòng đại diện  Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản.

Ông Nguyễn Gia Tuấn, chủ tịch HĐQT điều hành cuộc họp.

Ông Nguyễn Gia Tuấn, chủ tịch HĐQT chụp ảnh lưu niệm tại khu nông nghiệp công nghệ cao tập đoàn Hồng Thái.

TẬP ĐOÀN LIÊN DOANH HỒNG THÁI – GOGO

Địa chỉ: Tầng 3 – Số 135 Phố Tây Sơn – Thị Trấn Phùng – Huyện Đan Phượng – Thành Phố Hà Nội.

Tel: 0246 326 5051 – 0246 675 8319

Hotline: 0985.897.585 – 0973.897.585

Email: info@hongthaigroup.com

Website: https://hongthaigroup.com

Trả lời