Tập đoàn Hồng Thái tiếp và làm việc với các đối tác chiến lược.

Ngày 12/05/2020.Ông Nguyễn Gia Tuấn chủ tịch HĐQT họp với đối tác và các nhà đầu tư chiến lược.

Ông Nguyễn Gia Tuấn chủ tịch HĐQT chủ trì buổi họp.

Ông Nguyễn Gia Tuấn chủ tịch chụp ảnh lưu niệm cùng các đối tác tại khu nông nghiệp công nghệ cao tập đoàn Hồng Thái. 

TẬP ĐOÀN LIÊN DOANH HỒNG THÁI – GOGO

Địa chỉ: Số 135 Phố Tây Sơn – Thị Trấn Phùng – Huyện Đan Phượng – Thành Phố Hà Nội.

Tel: 0246 326 5051 – 0246 675 8319

Hotline: 0985.897.585 – 0973.897.585

Email: info@hongthaigroup.com

Website: https://hongthaigroup.com

Trả lời